Inzet belonen met het spaarsysteem

Taalblobs heeft een ingebouwd motiverend spaarsysteem waarmee het kind door te oefenen een eigen blobsverzameling kan opbouwen. Door opdrachten te maken verzamelt het kind munten waarmee het nieuwe blobs voor de eigen verzameling kan kopen.

Het klankbord toegepast
Spaarkaart met de verzamelde blobs

De spaarkaarten

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat vooral de inzet van kinderen (dus niet de leerprestatie zelf!) moet worden beloond. Het maakt dus niet uit of een kind al goed kan spellen of dat het veel moeite heeft met automatiseren; door te oefenen komt het verder en de inzet wordt beloond met munten voor de eigen spaarkaart!


Beloningsspelletjes

Tijdens de didactische oefenonderdelen krijgt het kind met grote regelmaat al verschillende spelonderdelen te spelen die een leuke afwisseling vormen op de leerstof. Alle leertaken zijn afgerond is er bovendien een extra beloningsspelletje beschikbaar zodat het kind een belonin gheeft om naar toe te werken.

Momenteel zijn in Taalblobs verschillende beloningsspellen opgenomen, hiernaast is het spel 'autorace' weergegeven dat populair is bij de iets oudere kinderen.

Het klankbord toegepast
Na afloop ter beloning een spelletje autorace spelen.