Veel gestelde vragen

Hieronder is per onderwerp antwoord te vinden op de meest gestelde vragen over het programma Taalblobs. Mocht u aanvullende vragen hebben die (nog) niet in de lijst staan? Laat het ons gerust weten met het formulier hiernaast.

De opzet van Taalblobs is dat je eigenlijk geen handleiding nodig hebt omdat er binnen het programma automatisch uitleg wordt gegeven als dat nodig is. Verder zijn er hier instructievideo's te vinden over verschillende onderdelen en handelingen in het programma.
Toch hulp nodig? Neem gerust contact op via het formulier hiernaast. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen en indien nodig de faq uitbreiden.
Feedback van de gebruiker wordt door ons altijd erg op prijs gesteld! Foutmeldingen en eventuele suggesties kunnen worden doorgegeven via het contactformulier hiernaast.
Ja dat kan. Taalblobs is webbased en het programma kan via de browser op de digibord worden opgestart om bijvoorbeeld te gebruiken als onderdeel van de klassikale instructie van een nieuw spellingonderdeel.
Taalblobs is webbased en het programma kan via de browser op de tablet gebruikt worden. Verschillende spellen (bijvoorbeeld met het klankbord) zijn zelfs speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de tablet.
Houdt er wel rekening mee dat als er gebruik wordt gemaakt van een verouderde tablet sommige spelletjes wellicht iets minder snel draaien.
Standaard worden de woorden gesplitst op de Braams-methode. Dit is op basis van klank en niet van lettergreep (bijvoorbeeld: we-nnen ipv wen-nen). Omdat veel spellingregels van de Nederlandse taal worden toegepast op de laatste klank van een woord of klankgroep, worden in de methode de langere woorden ‘gesplitst’. Dit is iets anders dan het verdelen in lettergrepen. Is de laatste klank (dat wat je hoort) een ‘korte klank’ of ‘lange klank’ dan volgt daarop een eenduidige spellingregel.
De methode die Braams hanteert, komt niet in alle opzichten overeen met de verschillende methodes voor spelling die in het basisonderwijs worden gebruikt. Maar het uiteindelijke doel is hetzelfde: het leren van de correcte spelling van de Nederlandse taal
Wij vinden van wel! Maar oordeel vooral zelf en vraag een testaccount aan via de website. Wij horen graag uw eigen mening over het programma.
Het geluid moet zijn ingeschakeld zodat het ook op webpagina's wordt afgespeeld. Instructies voor het controleren van de instellingen zijn te vinden in het volgende youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=AiGEodjQiGg
De naam van de leerling in het Boomtestcentrum en in Taalblobs moeten exact overeenkomen. Let hierbij ook op dat de tussenvoegsels in zowel het Boom testcentrum als in Taalblobs in het juiste veld zijn ingevoerd! Eventueel kunt u het .csv bestand openen in Excel of kladblok en nagaan welke naam precies wordt geëxporteert vanuit het Boom testcentrum. Dezelfde gegevens moeten vervolgens worden ingevoerd bij de leerlinggegevens in Taalblobs.
Bekijk de hulpvideo met nadere uitleg hier. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u het best contact opnemen met de helpdesk.

Op de computer type je eerst aanhalingstekens en dan de betreffende letter. Bijvoorbeeld:

" + e ë

Je kunt ook het ingebouwde toetsenbord openen door op het pictogram rechtsonder het tekstvenster te klikken. Hier zijn een aantal toetsen toegevoegd voor letters met trema's zoals ä, ö, ë etc.